Compromís denúncia que només 4 de les 21 estacions de tren Castelló serien accessibles i el Govern no es compromet a cap mesura concreta.

cercanias

resposta del Govern Central:  Accessibilitat trens

 

Compromís denúncia que només 4 de les 21 estacions de tren Castelló serien accessibles i el Govern no es compromet a cap mesura concreta.En l’actualitat, solament quatre de les estacions de ferrocarrils de la província de Castelló, presten el servei de Atendo ( servei gratuït d’Atenció i Assistència a viatgers amb discapacitat o mobilitat reduïda que Renfe Operadora posa a la disposició dels clients del ferrocarril), les de Vinaròs, Benicàssim, Benicarló-Peníscola, i Castelló, per la qual cosa a Almenara, La Llosa, Xilxes, Moncofa, Nules-Vilavella, Borriana-les Alqueries, Vila-real, Almassora, Soneja, les dues de Sogorb, Navajas, Jerica/viver, Caudiel, Orpesa, Torreblanca o Alcalà de Xivert, les persones amb mobilitat reduïda no tenen cap tipus d’ajuda per accedir a uns trens que no són accesibles.
El diputat en el Congrés per Compromís, Joan Baldoví va preguntar precisament per escrit al Govern sobre quines mesures pensa adoptar per a garantir l’accessibilitat de les estacions ferroviàries de la província de Castelló, després de la denúncia pública feta per la Confederació de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de la Comunitat Valenciana, Cocemfe CV, on es criticava que els trens de rodalies en les línies valencianes no són accessibles a les persones amb la mobilitat reduïda pel desnivell existent entre l’andana i el propi tren, i es demanaven la col·locació de plataformes accessibles en els trens, similar al Servei Atendo, operatiu en mitjana i llarga distància.
De nou, el Govern no dóna cap solució per a la majoria d’estacions de Castelló, i en la seua resposta es remet a un projecte d’adaptació sense termini de certs cotxes centrals dels trens de les sèries 446 i 447 i es justifica a aquesta falta de mesures concretes al fet que segons la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i la seua inclusió social, estableix que el termini per a l’accés i utilització dels mitjans de transport en aquest col·lectiu, era en 4 de desembre de 2010 en infraestructures i materials nous, i en infraestructures i materials de transports ja existents el 4 de desembre de 2010, que “siguen susceptibles d’ajustos raonables: la data per a adaptar-los seriosa fins a 4 de desembre de 2017”, o siga, que fins a aquesta data, es pot estar plàcidament sense solucionar els problemes d’accés als trens a les persones amb problemes de mobilitat.
Des de Compromís s’ha lamentat la falta d’implicació de l’administració a cercar una solució urgent a aquesta problemàtica.

 

Compromís denuncia que sólo 4 de las 21 estaciones de tren  Castelló serian accesibles y el Gobierno no se compromete a ninguna medida concreta

 

En la actualidad, solamente cuatro de las estaciones de ferrocarriles de la provincia de Castelló, prestan el servicio de Atendo ( servicio gratuito de Atención y Asistencia a viajeros con discapacidad o movilidad reducida que Renfe Operadora pone a disposición de los clientes del ferrocarril.), las de Vinaròs, Benicàssim, Benicarló-Peníscola, y Castelló, por lo que en Almenara, La Llosa, Xilxes, Moncofa, Nules-Vilavella, Borriana-les Alqueries, Vila-real, Almassora, Soneja, las dos de Segorbe, Navajas, Jerica/viver, Caudiel,  Orpesa, Torreblanca o Alcalà de Xivert, las personas con movilidad reducida no tienen ningún tipo de ayuda.

El diputado en el Congreso por Compromís, Joan Baldoví preguntó precisamente por escrito al Gobierno sobre qué medidas piensa adoptar para garantizar la accesibilidad de las estaciones ferroviarias de la provincia de Castelló, después de la denuncia pública hecha por la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad Valenciana, Cocemfe CV, donde se criticaba que los trenes de cercanías en las líneas valencianas no son accesibles a las personas con la movilidad reducida por el desnivel existente entre el andén y el propio tren, y se pedían la  colocación de plataformas accesibles en los trenes, similar al Servicio Atendo, operativo en media y larga distancia.

De nuevo, el Gobierno no da ninguna solución para la mayoría de estaciones de Castelló, y en su respuesta se remite a un proyecto de adaptación sin plazo de ciertos coches centrales de los trenes de las series 446 y 447 y se justifica a esta falta de medidas concretas a que según la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, establece  que el plazo para el acceso y utilización de los medios de transporte en este colectivo, era en 4 de diciembre de 2010 en infraestructuras y materiales nuevos, y en infraestructuras y materiales de transportes ya existentes el 4 de diciembre de 2010, que “sean susceptibles de ajustes razonable: la fecha para adaptarlos seria hasta 4 de diciembre de 2017”, o sea, que hasta esta fecha, se puede estar plácidamente sin solucionar los problemas de acceso a los trenes a las personas con problemas de movilidad.

Desde Compromís se ha lamentado la falta de implicación de la administración en buscar una solución urgente a esta problemática.

 

Arxivat en: Baldoví

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *