Compromís demana a Costur un reglament de participació ciutana

José Maximino  regidor de compromis a l’Ajuntament de Costur ha presentat al plenari la seguent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

La participació ciutadana determina el dret de la persona a intervenir en el procés de presa de decisions a nivell Local, i constitueix una part inseparable de la Democràcia. Segons l’article 140 de la LRLCV les Corporacions Locals hauran de preveure en els seus reglaments orgànics els diferents mitjans de Participació Ciutadana.
L’article 141 exposa que els Ajuntaments, són els encarregats d’establir les normes per a l’efectiva participació dels veïns en els assumptes de la vida pública local, i l’article 142, estableix que les associacions constituïdes per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns, tindran la consideració d’entitats de Participació Ciutadana i podran en relació amb el Municipi:
a) Recaptar informació directa dels assumptes que siguen del seu interès.
b) Elevar propostes d’actuació en l’àmbit de les matèries de competència Municipal.
c) Formar part dels òrgans de participació, i intervenir en les sessions del Ple i en les comissions d’estudi informe o consulta, d’acord amb el que es disposa en el Reglament Orgànic.
Considerant que la Democràcia Representativa no exclou a la Democràcia Participativa
i així es testifica en promoure el seu desenvolupament mitjançant lleis i normes. Sol·licite es vote la necessitat de disposar d’un Reglament de Participació Ciutadana, que facilite la intervenció dels Ciutadans en la vida política, cultural econòmica i social de Costur.
Per l’anteriorment exposat el regidor de compromis, presenta la següent:

PROPOSTA D’acord

1ª S’elabore un Reglament de Participació Ciutadana.
2ª Fins que aquest reglament entre en vigor en finalitzar el Ple s’òbriga un torn de precs i preguntes en el qual puguen intervenir els assistents tal com ocorre en altres Municipis d’al voltant,

Arxivat en: Costur

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *